متقاضیان بیمه بیکاری در زیر سامانه این بیمه احراز هویت کنندمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان مراحل ثبتدرخواست بیمه بیکاری توسط متقاضیان را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری عهد کهن ، ارسلان غمگین اظهار کرد: متقاضیان بیمه بیکاری باید در زیر سامانه بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار احراز هویت کنند.
وی افزود: در اجرای تحقق دولت الکترونیک و نیز بر اساس شرایط کنونی سامانه بیمه بیکاری که با انتشار ویروس کرونا راه اندازی شده بود، بعد از گذشت پنج ماه از تاریخ هفتم مرداد ۹۹، مسدود شد و متقاضیان بیمه بیکاری باید در زیر سامانه بیمه بیکاری، در سامانه جامع روابط کار در دفاتر پیشخوان دولت احراز هویت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به مراحل درخواست متقاضی برای بیمه بیکاری عنوان کرد: مراحل درخواست متقاضی به این ترتیب بوده که همه متقاضیان برای بهره مندی از شرایط بیمه بیکاری می بایست ابتدا در دفاتر پیشخوان دولت احراز هویت کنند و پس از دریافت نام کاربری و رمز ورود، با وارد شدن به نشانی سامانه با عنوان https://prkar.mcls.gov.ir و با کلیک بر روی پنجره خدمات و انتخاب گزینه اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.
غمگین تصریح کرد: متقاضیانی که همزمان با اتمام قرارداد مدت موقت بیکار می شوند، ضروری است پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت نام در سامانه بیمه بیکاری، اقدام و فرم های مربوطه را تکمیل و برگ عدم نیاز از جانب کارفرما را در سامانه مربوطه به همراه سایر مدارک بارگذاری و کد رهگیری دریافت کنند.